De Hietweide

Openbaar onderwijs, "waar verhalen samenkomen"

Het openbaar onderwijs is van én voor de hele samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. In de openbare school is democratie geen 'hol' begrip. Zij wordt zichtbaar in de schoolorganisatie, de schoolcultuur, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur. Om dat waar te kunnen maken werken we volgens drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.
Die zijn bepalend bij alles wat we doen. Wij beschouwen de democratische waarden, zoals vastgelegd in de Grondwet en de universele Verklaring van de rechten van de Mens, als fundament van ons onderwijs.
Waar verhalen samenkomen
De openbare school is de ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld.

Kalender


weekjournaal 30
Geplaatst in Groep 8
op 03-07-2020
[Lees meer]
Juffendag in groep 5/6
Geplaatst in Groep 5/6
op 27-06-2020
[Lees meer]
weekjournaal 29
Geplaatst in Groep 8
op 25-06-2020
[Lees meer]

Welkom

De basisschool is een stuk van je leven. Voor nagenoeg alle kinderen betekent dit een periode van 8 jaar indrukken opdoen, verwonderd worden, nieuwe vriendschappen sluiten en bovenal verrijkt, geprikkeld, geboeid en uitgedaagd worden. Een school kies je daarom met zorg! 
Onze school is de enige openbare basisschool in Twello. Bij ons is iedere leerling welkom. Wij geven onderwijs dat gericht is op de toekomst van uw kind, er is aandacht voor elkaar en  iedereen is continue in ontwikkeling. Bent u na het bekijken van onze website nieuwsgierig geworden en zou u de sfeer in school eens willen komen proeven? Maak dan een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding. U ziet de school in "actie" en proeft zo de sfeer.

U bent van harte welkom.

We zien u graag!

Ivo Gerritsen, directeur.