Een Warm Welkom,

dat is wat iedereen krijgt en ervaart in onze school.

Wilt u zich vroegtijdig oriënteren op een fijne basisschool, wordt uw kind binnenkort vier jaar, staat u op het punt te verhuizen, óf wilt u switchen van basisschool neemt u dan contact met ons op.
We staan u graag te woord.

Tijdens de oriëntatie op een basisschool in Twello is de kans groot dat u hoort vertellen over  wachtlijsten. De verhalen hierover geven helaas een vertekend beeld van de dagelijkse praktijk. Deze zouden u de indruk kunnen geven dat er haast is geboden om uw kind aan te melden. Niets is minder waar. We zijn dan misschien niet de school om de hoek voor u, maar zeker wel de school waar ieder kind graag is: bij ons is altijd plek.

De Hietweide is een openbare school waar plezier in leren alle aandacht krijgt. Kinderen die lekker in hun vel zitten komen nu eenmaal makkelijker tot leerprestaties. Vandaar dat persoonlijke aandacht voor ieder kind dagelijks is terug te zien binnen onze school. 

Het openbaar onderwijs - en dus de Hietweide - is van én voor de hele samenleving. Het is een plek waar leerlingen samenleven en samen leren, waar ruimte is voor ieders verhaal. In de openbare school is democratie geen 'hol' begrip. Zij wordt zichtbaar in de schoolorganisatie, de schoolcultuur, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. Wij zonderen ons niet af van de wereld, maar leren leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de natuur. Om dat waar te kunnen maken werken we volgens drie kernwaarden: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting.
Die zijn bepalend bij alles wat we doen. Wij beschouwen de democratische waarden, zoals vastgelegd in de Grondwet en de universele Verklaring van de rechten van de Mens, als fundament van ons onderwijs.

Waar verhalen samenkomen
De Hietweide is de ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid ontmoet je de ander en ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld.

Natuurlijk zijn én doen we meer dan dit.
Bent u nieuwsgierig geworden, leest u dan de informatie op deze site en bekijk onze informatiegids.

Kalender


3-3-2021 09:00 Hoofdsluiscontrole
2-4-2021 08:30 Studiedag
2-4-2021 08:30 Studiedag
5-4-2021 00:00 Tweede paasdag
6-4-2021 09:00 Schoolfotograaf
weekjournaal 16
Geplaatst in Groep 8
op 18-02-2021
[Lees meer]
weekjournaal 15
Geplaatst in Groep 8
op 12-02-2021
[Lees meer]
weekjournaal 14
Geplaatst in Groep 8
op 28-01-2021
[Lees meer]

Welkom

De basisschool is een stuk van je leven. Voor nagenoeg alle kinderen betekent dit een periode van 8 jaar indrukken opdoen, verwonderd worden, nieuwe vriendschappen sluiten en bovenal verrijkt, geprikkeld, geboeid en uitgedaagd worden.
Een school kies je daarom met zorg! 
Onze school is de enige openbare basisschool in Twello.
Wij geven onderwijs dat gericht is op de toekomst van uw kind, er is aandacht voor elkaar en iedereen is continue in ontwikkeling.
Bent u na het bekijken van onze website nieuwsgierig geworden en zou u de sfeer in school eens willen komen proeven? Maak dan 
een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding.
U ziet de school in "actie" en proeft zo de sfeer.

We zien u graag!

Ivo Gerritsen, directeur.