Thematisch werken bij De Hietweide

"Ons kind komt altijd vol leuke verhalen thuis. Hij ontdekt, ziet en leert zoveel en er zijn zoveel leuke dingen te doen, helemaal nu alles steeds in het teken staat van een thema. Ga zo door!"

De vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/ techniek geven we niet als ‘losse vakken’, maar bieden we gecombineerd aan in ons thematisch onderwijs. Aan de hand van aansprekende en actuele thema’s steken alle kinderen hun handen uit de mouwen en kan ieder kind uitblinken in een eigen talent en nieuwe talenten ontdekken.

Hoe pakken we dat aan? En op welke manier leidt thematisch werken tot:

  • betere motivatie en hogere betrokkenheid van kinderen
  • meer leermomenten
  • meer aandacht voor creativiteit
  • een fijn groepsgevoel
  • eigenaarschap (en een beter zelfbeeld van kinderen)
  • onderwijs op maat
  • hogere ouderbetrokkenheid  
 Lees het allemaal op deze pagina. Nieuwsgierig? Volg ons op Instagram of beter: proef de sfeer in onze school!  

> Hoe pakken we dat aan?

Kinderen gaan zelf aan de slag met een thema en kleden de school daarin zelf aan. De school is aan het einde van een thema helemaal versierd met het werk van kinderen, want het thema is van hén! 

We werken natuurlijk niet alleen ín school aan een thema, maar gaan er ook op uit om thema's in de praktijk te ervaren. Hebben we het over voedsel? Dan gaan we ook met de kinderen naar plekken waar ons voedsel tot stand of vandaan komt. Gaat het over afval, dan gaan we naar de plek waar dagelijks met afval wordt gewerkt. En gaat het over duurzaamheid en bouwen? Dan tref je onze kinderen aan op de bouwplaats van het lokale bouwbedrijf. Zo creëren we pas echt een rijke leeromgeving en maken we het leren aanschouwelijk en dus aantrekkelijk!

#thematischwerken

Volg ons via Instagram en ontdek de leukste foto's, video's en verhalen over het thema van dit moment. 

@OBSDEHIETWEIDE >

Thema's 2022-2023

Schooljaar 22-23 start met het (boekenweek)thema Gigagroen
We sluiten 2022 af met Mijn feest, jouw feest, ons feest en
starten 2023 met Uitvindingen en ontdekkingen,
gevolgd door Zorgen voor jezelf en de ander.
Het afsluitende thema van 22-23 blijft nog een verrassing!

> Betere motivatie en hoge betrokkenheid

Thematisch werken gaat bijna altijd samen met een hoge motivatie van leerlingen. Door relevante thema’s te kiezen en een rijke leeromgeving te creëren worden leermomenten in een bepaalde context geplaatst. Dit maakt het thema herkenbaar en zorgt voor een grotere betrokkenheid.

> Meer leermomenten

We kiezen jaarlijks voor 5 actuele, uitdagende thema’s, die uitnodigen om onder meer het onderzoekend en ontdekkend leren te stimuleren. We blijven dichtbij de belevingswereld van de kinderen, zodat voor kinderen de lesstof echt gaat leven en waardoor zij alles veel beter onthouden

> Creativiteit

De basisvakken rekenen, taal en spelling zijn (bewust) niet standaard verweven in de thema’s. Hiervoor gebruiken we aparte leerlijnen, waarbij de kinderen werken aan de hand van doelen. Dit doen we op de ochtenden.
Het thematisch onderwijs krijgt vier middagen in de week volop aandacht. Daarbij doen we in de basis een beroep op de creatieve vaardigheden van kinderen. Het ontwikkelen van die vaardigheden is óók onderdeel van het thematisch werken.

> Groepsgevoel

Een thema behandelen we met de hele groep en met de hele school. Natuurlijk, ook bij reguliere vakken zitten kinderen met elkaar in een klaslokaal. Maar bij thematisch werken staat het groepsgevoel centraal. Leerlingen werken in kleine projectgroepjes, waardoor ze leren communiceren en samenwerken. Dit doen we (dus) ook groepsoverstijgend!

> Eigenaarschap

Door kinderen eigenaar te maken van hun leerproces zorgen we voor een grotere motivatie, gevoel van verantwoordelijkheid en een positiever zelfbeeld bij kinderen. We volgen daarbij de ontwikkeling van ieder kind en vertalen die naar het persoonlijke portfolio. 

> Onderwijs op maat

Het creëren van eigenaarschap zorgt er ook voor dat kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Ieder kind kan bij zijn/ haar eigen talent iets kwijt, terwijl iedereen toch met hetzelfde onderwerp bezig is.

> Ouderbetrokkenheid

Het thematisch werken zorgt (automatisch) voor een grotere ouderbetrokkenheid. We openen of sluiten een thema vaak centraal af, we vragen ouders om mede invulling te geven aan het thema en zien dat ouders mede uitvoering geven aan thema’s.
Kortom: we doen het samen!