Sociale veiligheid

Pesten

Pesten kan en mag nergens getolereerd worden! De school is voortdurend alert op pestgedrag en zal hierin samenwerken met de ouders. Binnen de sociaal-emotionele ontwikkeling geven we jaarlijks aandacht aan dit onderwerp in alle groepen. Pesten is een veel voorkomend fenomeen dat opgemerkt wordt bij kinderen van alle leeftijden, in alle bevolkingsgroepen. Het is belangrijk oog te hebben voor het fundamentele onderscheid tussen pesten en plagen. Plagen is een vorm van onbezonnen incidenteel pesten en / of spontaan negatief gedrag. Met andere woorden het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af tussen twee (kinderen of groepen) min of meer gelijken, waarbij het niet vast ligt wie de bovenhand zal halen.Wanneer een leerling echter gepest wordt, betekent dit dat hij continue het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij ook doet, het is nooit goed. Het element onmacht tegenover de “almacht” van de pestkop is enorm.


Kanjertraining
De Hietweide is een gecertificeerde Kanjerschool. Dat betekent dat in alle groepen gewerkt wordt volgens de Kanjertraining. Inmiddels is deze training landelijk uitgegroeid tot een beproefd en effectief instrument in het kader van de begeleiding van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Alle leerkrachten hebben voor het geven van de Kanjerlessen een opleiding gevolgd. De Kanjerlessen zijn zowel preventief als curatief van aard. Met deze lessen kunnen veel gedragsproblemen worden voorkomen.


Met de Kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:

 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig                         
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/ lossen zich op
 • De leerkracht wordt gerespecteerd

De kanjertraining kent 5 uitgangspunten:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig

 

We hechten er grote waarde aan dat ook de ouders goed op de hoogte zijn van de inhoud van de Kanjertraining, zodat u ook thuis met uw kind de ‘Kanjertaal’ kunt spreken. Via www.kanjertraining.nl krijgt u de nodige informatie. Lisa Beuwer is coördinator sociale veiligheid en daarmee onze Kanjer-coördinator. Zij zorgt ervoor dat nieuwe ontwikkelingen vanuit het Kanjerinstituut een plek krijgen in ons aanbod.

Klik hier voor de ouderfolder van de Kanjertraining.

Klik hier voor het pestprotocol.