Onze parels

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde (eigen kwaliteitsaspecten).
Het meest trots zijn we op onze parels. Hieronder opgesomd, in willekeurige volgorde.

Op onze school:
- mogen verschillen er zijn
- blijven we dicht bij onszelf
werken we in kleine groepen en met onderwijsassistenten.
- gaan wij respectvol (en positief) met elkaar om.
- leren de kinderen en personeel  niet alleen in school, maar ook daar buiten.
- dagen we uit en creëren we betrokkenheid door de inzet van Grey of  the Day's.
- geven we in alle groepen lessen in omgaan met media.
- is de Parro app hét communicatiemiddel tussen ouders en school
- beschikken we over een uitgebreid boekenaanbod in onze bibliotheek.
- verlopen de contacten tussen de leerkracht en de ouders op een prettige manier.
- zit veel kwaliteit t.a.v. zorg en begeleiding
- is er een externe plusgroep en een interne verrijkingsgroep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben.
- werken we met verschillende coördinatoren op verschillende vakgebieden (Taal, rekenen, cultuur, wetenschap & techniek,
  ICT en sociale veiligheid).