Onze missie

De Hietweide biedt aan alle kinderen een veilig leer- en leefklimaat, rekening houdend met de eigenheid, de ontwikkelingsfasen en de talenten van ieder kind. Wij dagen kinderen om het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving.

Ieder kind is uniek
en ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Op die manier ervaren kinderen hun eigen krachten en mogelijkheden. Daarbij stimuleren wij kinderen om op het juiste moment verantwoordelijkheid te nemen.

Wij motiveren en begeleiden de kinderen in de ontwikkeling 
en stimuleren het samenwerken. Wij rusten de kinderen toe met een brede ontwikkeling, uitstekende basisvaardigheden en het vermogen om kritisch te kunnen denken, zodat zij elke toekomst aankunnen. 

Onze school staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang, en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Naast
kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.