Onderzoekend en ontdekkend leren

Vanuit de eigen schoolambitie om al het creatieve talent onder de kinderen ruimte te geven, wordt er veel gewerkt met onderzoeks- en ontwerpopdrachten. Dit gebeurt in alle groepen aan allerhande thema’s en onderwerpen uit de werelden van de techniek. Van energie, klimaat en het weer tot drones en robots. Modern onderwijs waarbij kinderen meer regie krijgen om al hun talenten te laten zien. Of dat nu met hoofd of handen is, het is allemaal zichtbaar in de school.

Voor de technologische samenleving van nu en de toekomst is onderwijs in Wetenschap en Technologie (W&T) essentieel. Hiermee wordt ook ingespeeld op de veranderende arbeidsmarkt, waarbij er steeds meer vraag is naar technisch geschoolde werknemers. Onderwijs in W&T start in de basisschool vanuit de verwondering van leerlingen en wakkert hun natuurlijke nieuwsgierigheid aan. Hiervoor hanteren wij een nieuwe manier om kennis, vaardigheden en inzicht aan te leren: de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren. Daarbij doorlopen de leerkrachten met de kinderen een aantal  fasen, waarin beide leren hoe ze een vraagstuk kunnen onderzoeken en tot een oplossing of ontwerp kunnen komen. 
We hebben duurzaamheid op de agenda staan. Om die reden is er dan ook een koppeling met de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dit zijn zeventien doelen om van de wereld – de toekomstige wereld van de huidige generatie kinderen - een betere plek te maken in 2030. Bij het thematisch werken koppelen we steeds 1 of meerdere doelstellingen aan een thema.

Kinderen leren niet alleen in school, ook buiten de school valt er veel te leren en te ontdekken.

Naast de inzet van eigen ouders is er een samenwerking met het Zone college, hebben we nauw contact met een opleidingsbedrijf in de bouw, is er inmiddels een breed netwerk met lokale ondernemers en is ook de Kunstkring Voorst betrokken bij ons onderwijs.

Thematisch werken.

Daar waar we voorheen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/ techniek als losse vakken gaven, bieden wij die nu samenhangend aan binnen het thematisch werken. Gedurende een schooljaar stellen we 4 á 5 thema's centraal en werken alle kinderen van groep 1 t/m 8 aan één en hetzelfde onderwerp.