Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) 

Naast een bekwame leerkracht is directe instructie van essentieel belang voor goed onderwijs. Wij werken met het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). EDI bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat onze leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken. Voordat het zelfstandig werken zinvol uitgevoerd kan worden moet 80% van de leerlingen het lesdoel behaald hebben. Het zelfstandig werken is effectiever als leerlingen de leerstof beheersen. De overige 20% van de leerlingen krijgt verlengde instructie terwijl de overige 80% van de leerlingen zelfstandig aan het werk is.  

De EDI lessen bestaan uit de volgende onderdelen:

Lesdoel 

Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten of kunnen. Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met leerlingen door dit op het bord te schrijven en samen te lezen. De oefenstof van de zelfstandige verwerking sluit aan bij het lesdoel.

Activeren van voorkennis
Er worden opdrachten aan de leerlingen gegeven die aansluiten bij de te geven les, maar waarvoor de benodigde kennis reeds bij hen aanwezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop nieuwe kennis kan worden gebouwd. 

Onderwijzen van het concept 
De begrippen van het lesdoel staan beschreven en worden uitgelegd. 

Onderwijzen in vaardigheid 
De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd.Belang van de les Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen. 

Begeleide inoefening
De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het begrijpen en correct uitvoeren.  

Lesafsluiting 
De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze naar de fase van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig oefenen effectiever te laten zijn. 

Zelfstandige verwerking 
De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden. 
Verlengde instructie
De leerlingen die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende hebben eigen gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de leerkracht.  

De EDI lessen bevat de volgende technieken

Controleren van begrip 
Tijdens het lesgeven wordt voortdurend gecontroleerd of alle leerlingen ook écht tot leren komen.

Uitleggen
Lesgeven door te vertellen. 

Voordoen 
Lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.

Hardop denken
Lesgeven door hardop denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe een expert het probleem aanpakt. Dit wordt ook wel ‘módellen’ genoemd.