Ziekmelden

Wanneer uw kind onverhoopt niet naar school kan komen wegens ziekte vragen wij u uw kind uiterlijk
8:25 uur ziek te melden. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar het ziekmelden via de Parro-app.
Wanneer een kind zonder opgave van reden en zonder toestemming afwezig is maken wij hiervan
een aantekening voor ongeoorloofd verzuim. Mocht uw kind zonder bericht niet op school zijn, dan nemen
wij z.s.m. contact op om te achterhalen wat er aan de hand is. Dit doen wij ook telefonisch, eventueel via Parro.