Ziekmelden

Wanneer uw kind onverhoopt niet naar school kan komen wegens ziekte vragen wij u uw kind uiterlijk
8:25 uur ziek te melden. Hierbij gaat onze voorkeur uit naar het ziekmelden via de Parro-app.
Mocht uw kind zonder bericht niet op school zijn, dan nemen wij uiteraard z.s.m. contact op om te achterhalen
wat er aan de hand is.