Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder schooljaar worden er tal van extra activiteiten georganiseerd door onze activiteitencommissie. Om deze activiteiten te kunnen organiseren vraagt de ouderraad ter financiering per schooljaar voor elke leerling een vrijwillige bijdrage.
Voor het schooljaar 2019-2020 is de hoogte van deze bijdrage 25 euro per leerling.
U ontvangt in de Parro app een betaalverzoek vanuit Schoolkassa. Dit betalingssysteem biedt u meerdere mogelijkheden om te betalen. Zo kunt u het bedrag in 1 keer betalen, maar ook in maandelijkse termijnen. Dat bepaalt u zelf. Tevens is er de mogelijkheid om een extra donatie te doen: die komt altijd ten goede van alle kinderen.