Verlof

Kinderen moeten elke dag naar school. Bij bepaalde omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Verlof dus. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn met het aanvragen van verlof. Het aanvragen van verlof kan bij de directeur. Deze zal beoordelen of uw aanvraag akkoord is.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
Op bovenstaande site kunt u meer informatie vinden rondom dit onderwerp.

Klik hier voor het verlofformulier: Verlofformulier