Schooltijden

We werken met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op de "lange dagen" tussen de middag op school blijven en eten en drinken met de leerkracht. Woensdag zijn alle kinderen 's middags vrij. 
Met dit rooster gaan kinderen per week 25 uur naar school. Op jaarbasis is dat zo'n 1000 uur.
Na 8 jaar basisonderwijs voldoen wij hiermee (ruim) aan de minimaal gestelde onderwijstijd.

 Maandag                        08.30 - 14.15 uur
 Dinsdag  08.30 - 14.15 uur
 Woensdag  08.30 - 12.30 uur
 Donderdag  08.30 - 14.15 uur
 Vrijdag  08.30 - 14.15 uur