Ouderbetrokkenheid

Jaarlijks zit uw kind een kleine 1000 uur in school. Het dagelijkse reilen zeilen bestaat uit een enorm aanbod van verplichte onderdelen, maar ook uit allerlei overige leerzame, plezierige en ontspannende activiteiten. Wat vertelt uw kind daar nu precies thuis over?
Het antwoord daarop ligt erg uiteen.
Om u als ouder te betrekken bij ons onderwijs maken wij onder andere gebruik van een app: PARRO.
Deze app is gekoppeld aan ons administratieprogramma ParnasSys.

Wat doen en kunnen wij daarmee?
Met Parro kunnen we snel en makkelijk communiceren met ouders. U kunt het vergelijken met social media: je kunt foto’s en mededelingen delen in de app die alleen de ouders van de klas kunnen zien. Maar je kunt ook snel en makkelijk organiseren met de app. Zo kunnen bijvoorbeeld snel en gemakkelijk de oudergesprekken worden uitgezet en een oproep voor hulpouders worden gedaan. 
Wilt u een 1 op 1 gesprek met de leerkracht, te vergelijken met een what's app berichtje? Geen probleem, ook dat kan binnen Parro. 

Ook is Parro handig om leuke momenten met elkaar te delen of aankondigingen te doen. Zo weten ouders direct dat er bv. een nieuw thema start. Daarbij kan de leerkracht bv. een inventarisatielijst m.b.t. benodigde materialen uitzetten, waarop ouders vervolgens kunnen aangeven of zij die kunnen aanlever. Super handig!!

Schoolkassa:
Bij ons gaat er geen contant geld meer door de school. Naast Parro biedt Parnassys ons ook de mogelijkheid van Schoolkassa. Bijdragen zoals de vrijwillige ouderbijdrage, schoolreis en het schoolkamp zijn volledig gedigitaliseerd. Het verzoek voor betaling ontvangt u in Parro. Daarbij kunt u vervolgens zelfs aangeven dat u in termijnen wenst te betalen. Wederom super handig!

Privacy:
Heel belangrijk tegenwoordig: de privacy van de ouders en kinderen. Parro zit in een gesloten omgeving en is AVG-proof. Er kan niemand anders bij dan de ouders van de kinderen uit de klas. Je hoeft als ouder geen telefoonnummers en e-mailadressen te delen. De leerkracht kan altijd toegang verlenen tot bijvoorbeeld de foto’s, of de toegang weer intrekken. Ouders kunnen in Parro aangeven welke privacy-voorkeuren ze hebben, bijvoorbeeld geen foto op de website, wel in Parro. 

Downloaden en installatie:
Parro is te downloaden vanuit de App-store en de Play-store. Na installatie dient u zich aan te melden met een zogenaamde koppelcode.
Die ontvangt u van ons.

Het overkomt iedereen wel eens: problemen met een app. Niet kunnen inloggen, wachtwoord vergeten, gebruikersnaam kwijt, etc.
Geen nood, via https://www.parnassys.nl/hulp-ouders vindt u de oplossing.

Klik hieronder voor de promo-video van Parro: