Logopedie

De scholen in de Gemeente Voorst beschikken over een gemeentelijke logopediste: Renate Reinten. Eenmaal per veertien dagen komt zij met haar logomobiel op onze school om kinderen logopedisch te behandelen. Alle leerlingen worden rond hun vijfde verjaardag logopedisch gescreend. Er wordt dan gekeken naar taal, gehoor, articulatie, stem, luistervaardigheden en mond gedrag. De desbetreffende ouders/verzorgers krijgen vooraf en achteraf bericht over de screening en hoeven daar niet bij aanwezig te zijn. De resultaten van de screening worden ook doorgegeven aan de leerkracht(en) en de schoolarts. Voor meer informatie kunt u altijd bellen met Renate Reinten, Logopedie Gemeente Voorst, tel. 06-54645164