Uw kind aanmelden

1. kennismakingsgesprek en rondleiding

In de meeste gevallen start het eerste contact met de basisschool voor veel ouders met een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek (met de directeur) vertelt hij u van alles over de school, kunt u de sfeer tijdens de lessen proeven, zullen al uw vragen worden beantwoord en ontvangt u de informatiegids en een aanmeldformulier.

2. aanmelden via aanmeldformulier

Als blijkt dat De Hietweide goed voelt en u ons het vertrouwen geeft voor het onderwijs én daarmee ook de zorg voor uw kind, dan levert u het aanmeldformulier z.s.m. bij ons in. Nadat wij u de definitieve plaatsing kenbaar hebben gemaakt, kan uw kind in de vijf weken voorafgaand aan de vierde verjaardag een aantal keren meelopen in de groep. Deze momenten spreekt u af met de leerkracht. 

3. lekker naar school!

Als uw kind dan "eindelijk" naar de grote school mag, dan is het tijd om de vervolgafspraken te maken met de leerkracht.