Welkom groep 6

Groep 6 is een gezellige groep met 16 kinderen. Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juf Jessica voor de groep en op woensdag en donderdag juf Edith. Elke ochtend wordt er hard gewerkt aan de vakken: lezen, rekenen, taal en spelling. In de middag komen vakken aan bod zoals: begrijpend lezen, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, Topomaster (een erg leuke methode voor topografie op de computer) en creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid en muziek. Daarnaast werken wij voor de sociaal emotionele ontwikkeling met de Kanjertraining. Deze lessen bevorderen een goede sfeer in de klas en het versterkt het onderling vertrouwen. De lessen worden aangeboden middels vertrouwensspelletjes, rollenspel en we gaan in gesprek met elkaar. De kinderen beleven veel plezier aan deze lessen.
De leerstof wordt elke ochtend grotendeels online verwerkt; ieder kind beschikt over een eigen Chromebook waarop zij elke ochtend werken aan rekenen, spelling en taal. Door de online-verwerking krijgt de leerling direct feedback op zijn of haar werk en kunnen zij werken in hun eigen leerdoelen op hun eigen niveau. De kinderen raken hierdoor gemotiveerd om hun leerdoelen op een hoger niveau te krijgen.
Door het jaar heen zullen we meedoen aan 'Swim2Play' in zwembad de Schaeck, gaan we op schoolreis, vieren we een hele gezellige juffendag, houden we een boekenbal tijdens de Kinderboekenweek en een fietstocht door de omgeving. Soms zullen we in het kader van 'ontdekkend en onderzoekend leren' een bedrijf bezoeken en in het kader van 'kunst en cultuur' hebben we dit jaar al een heel leuke activiteit gehad bij de kunstkring, waar de kinderen kringloopkunst hebben gemaakt samen met een kunstenaar. Eigenlijk teveel leuke dingen om op te noemen! 

Informatie groep 6: