Groep 5/6


Welkom op onze groepspagina!
 
Wij krijgen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van juf Anita. Op woensdag is juf Jessica in de groep en van maandag t/m donderdag is er onderwijs ondersteuning van juf Judith.

Wij werken op chromebooks met Snappet.
 Elke ochtend werken we aan het rekenen, de spelling en taal. 's Middags komen de vakken begrijpend lezen, wereldoriëntatie en Engels aan bod. Ook is er tijd om aan de slag te gaan met de creatieve vakken.
Wij zijn een gezellige combinatiegroep.
 
Op onze groepspagina houden wij jullie op de hoogte door middel van verslagen en foto's.
Veel kijkplezier!
 Mijn kind


Klik hier om naar de groepenpagina te gaan.