Welkom in groep 5

Vanaf groep 5 gaan kinderen steeds meer de verwerking van de lesstof op een chromebook doen. Hiervoor gebruiken we het programma Snappet.
Elke ochtend werken we aan het rekenen, de spelling en taal. 's Middags komen de vakken begrijpend lezen, wereldoriëntatie en Engels aan bod. Ook is er tijd om aan de slag te gaan met de creatieve vakken.

Wij zijn een gezellige groep die 4 dagen in de week les krijgt van juf Nicole en 1 dag van juf Lisa. Daarbij is er ondersteuning door Juf Judith, onze onderwijsassistente.

                             

                                                                         Informatie groep 5: