Welkom in groep 4/5

Het programma voor groep 4 in deze combinatiegroep loopt gelijk aan het programma van groep 4 in de combinatiegroep 3/4.
Door goede onderlinge afstemming wordt hetzelfde lesprogramma aangeboden.
Vanaf groep 5 gaan kinderen steeds meer de verwerking van de lesstof op een chromebook doen. Hiervoor gebruiken we het programma Snappet.
Elke ochtend werken we aan het rekenen, de spelling en taal. 's Middags komen de vakken begrijpend lezen, wereldoriëntatie en Engels aan bod. Ook is er tijd om aan de slag te gaan met de creatieve vakken.

Wij zijn een gezellige combinatiegroep die op maandag les krijgt van juf Hilde en op dinsdag t/m vrijdag van juf Anita. Daarbij is er ondersteuning door Juf Judith, onze onderwijsassistente.

                             

                     Informatie groep 4:                               Informatie groep 5: