Welkom groep 4

In onze groep 4 is het gezellig. Iedere ochtend werken we samen hard aan rekenen, taal en spelling. Dit jaar gebruiken we voor het eerst tijdens de verwerking van de lesstof het programma Snappet (op de chromebooks). Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed blijven schrijven dus blijven we aandacht schenken aan het schrijfonderwijs. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de bijlage.
Dagelijks besteden we ruim de tijd aan het (voor) lezen. Het lezen van boeken/ verhalen of strips verrijkt de wereld van een kind. Lezen opent een deur naar een andere wereld, het stimuleert de fantasie en daarnaast is het fantastisch voor de taal- en sociale ontwikkeling.
's Middags werken we thematisch aan vakken zoals Engels, schrijven, wereldoriëntatie, aan sociale vaardigheden, diverse vormen van creativiteit en het vak techniek. Verder spelen we samen lekker buiten en gymmen we 2 keer per week.