Welkom in groep 3


In groep 3 gaat uw kind starten met leren lezen, schrijven en rekenen. Voor het leren lezen maken wij gebruik van Veilig Leren Lezen(de nieuwste KIM versie) en voor het rekenen werken we met Pluspunt. Het inoefenen doen we vaak in de vorm van bewegend leren. Door actief bezig te zijn met de lesstof, wordt het brein in beweging gezet en blijft de lesstof beter hangen. daarnaast heeft het een positief effect op de aandacht en concentratie van uw kind.
Wij werken vooral in de ochtend aan de vakken taal, rekenen, spelling en lezen. In de middag is er tijd voor Engels, muziek, techniek, Kanjertraining en wereldoriëntatie m.b.v. de methode Blink.
Naast al het werken, spelen we iedere dag lekker buiten en maken we prachtige knutselwerken en tekeningen. Als klap op de vuurpijl gymmen we 2 keer per week in de sporthal, hoe leuk is dat!!

Op maandag, dinsdag en donderdag werkt juf Ans Schrijver en op donderdag en vrijdag is juf Hilde Klunder er.

                               

                                                                        Informatie groep 3: